Вардарци ја одржаа последната подготовка на „Шукру Сарачоглу“