Моменти ги делеа Вардарци од историја во Копенхаген